Συστήματα Πυρόσβεσης Οχημάτων

Αξιοπιστία

Τα συστήματα πυρόσβεσης Amerex προστατεύουν οχήματα ορυχείων, λεωφορεία και στρατιωτικά οχήματα. Για παράδειγμα, σήμερα βρίσκονται εγκατεστημένα σε περισσότερα από 40 οχήματα της Ελληνικός Χρυσός.

Το σύστημα ενεργοποιείται αυτόματα και χειροκίνητα, αυξάνοντας τις επιλογές του χρήστη. Κατά την ενεργοποίηση έχουμε τη δυνατότητα χρονοκαθυστέρησης, δίνοντας έτσι μερικά δευτερόλεπτα στους επιβαίνοντες να εγκαταλείψουν το όχημα με ασφάλεια. Όταν η επένδυση σας είναι τόσο μεγάλη, η προστασία με συστήματα Amerex είναι η μόνη λύση.

  • Εγγύηση καλής λειτουργίας: 3 έτη.
  • Πιστοποιήσεις: UL, FM, ISO 9001, ISO 140001.