Συστήματα Πυρόσβεσης Οχημάτων

Έλεγχος

Προσωπικό με υψηλή τεχνική κατάρτιση είναι υπεύθυνο για την εγκατάσταση, συντήρηση, και δοκιμή κάτω από τις αυστηρές προδιαγραφές που ορίζει η Amerex.

 

  • Συντήρηση: Έλεγχος και δοκιμή ετοιμότητας του συστήματος. Αντίθετα με τον ανταγωνισμό, οι φιάλες του συστήματος Amerex χρειάζονται αναγόμωση μόνο κάθε εξαετία.
  • Δοκιμές: Μετά την εγκατάσταση, όπως και κατά τη συντήρηση, πραγματοποιούνται εκτεταμένες δοκιμές για να εξεταστεί πλήρως η ετοιμότητα του συστήματος. Επιπλέον, ο πίνακας ελέγχου του συστήματος πραγματοποιεί αυτόματα επιμέρους δοκιμές συνεχώς, βεβαιώνοντας ότι τα βασικά σημεία του συστήματος είναι σε καλή λειτουργία.
  • Παρακολούθηση: Οι φιάλες με το κατασβεστικό υλικό διαθέτουν μανόμετρα για συνεχή παρακολούθηση της πίεσης από το χρήστη. Προαιρετικά, μπορεί να προσαρμοστεί ηλεκτρονικός πρεσοστάτης ο οποίος ενημερώνει τον πίνακα ελέγχου για τυχόν απώλεια πίεσης ανά πάσα στιγμή. Ο πίνακας ελέγχου καταγράφει όλα τα συμβάντα, τα οποία μπορούν μετά να μεταφορτωθούν σε υπολογιστή. Κάθε σύστημα έχει εφεδρική μπαταρία, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία 365 ημέρες το χρόνο. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να προσαρμοστεί σε τυχόν μελλοντικές αλλαγές ή προσθήκες, προσφέροντας απαράμιλλη ευελιξία σε χρήστη και εγκαταστάτη.