Εργαλεία Διάσωσης

img

Γρύλοι ανύψωσης

 

Τροφοδοτούνται με λάδι από εύκαμπτους σωλήνες, είτε μέσω αντλίας είτε μέσω χειροκίνητου εμβόλου. Σηκώνουν ένα σιδηροδρομικό βαγόνι σε δευτερόλεπτα.