Μετρητές Στάθμης Φιαλών, Μετρητές Ροής & Πάχους Σωλήνων

img

Υπολογισμός βάρους φιαλών

 

Όταν ο χρήστης τελειώσει με τη μέτρηση της στάθμης μιας φιάλης, μπορεί να υπολογίσει το βάρος του κατασβεστικού υλικού εντός της φιάλης λαμβάνοντας υπόψη το πάχος και την καμπυλότητα της φιάλης, το ειδικό βάρος και τη θερμοκρασία του κατασβεστικού υλικού, διαδικασία η οποία απαιτεί χρονοβόρες μαθηματικές πράξεις για κάθε φιάλη.

Το tablet Portaseele®Calculator του οίκου COLTRACO Αγγλίας υπολογίζει το βάρος του κατασβεστικού υλικού (π.χ. 45kg CO2) εύκολα και γρήγορα, με μια απλή εισαγωγή των μετρήσεων που έχουμε πάρει από το Portalevel®MAX. Έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης πολλών τύπων φιαλών, ώστε να μη χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε τους ίδιους υπολογισμούς για κάθε φιάλη. Επίσης, καταχωρεί τις μετρήσεις μας σε ένα CSV αρχείο, το οποίο μπορούμε εύκολα να μεταφορτώσουμε σε έναν υπολογιστή και να το επεξεργαστούμε με λογισμικό όπως το Microsoft Excel.

Υπολογισμός βάρους φιαλών COLTRACO

VIDEOS