Μετρητές Στάθμης Φιαλών, Μετρητές Ροής & Πάχους Σωλήνων

img

Μέτρηση ροής σωληνών

 

Η συσκευή υπερήχων Portasonic™ του οίκου COLTRACO Αγγλίας μας επιτρέπει να μετρήσουμε τη ροή υγρών σε σωληνώσεις πυρόσβεσης με τρόπο μη παρεμβατικό, αποφεύγοντας αποσυναρμολόγηση εξαρτημάτων της εγκατάστασης, πτώσεις πίεσης, διαρροές και κίνδυνο μόλυνσης ή διάβρωσης.

Απλά τοποθετούμε τους αισθητήρες σε ένα ευθύ τμήμα σωλήνα, εισάγουμε δεδομένα όπως διάμετρο, θερμοκρασία κλπ και το Portasonic™ μας εμφανίζει την πραγματική ροή του υγρού εντός των σωληνώσεων, με ακρίβεια 1-2%. Κατάλληλο για μεταλλικές και πλαστικές σωληνώσεις διαμέτρου ½’’ έως 180’’, το Portasonic™ έχει αυτονομία 12 ωρών αδιάλειπτης λειτουργίας. Παραδίδεται σε βολικό βαλιτσάκι μεταφοράς μαζί με τους αισθητήρες, gel υπερήχων, πιστοποιητικό βαθμονόμησης και εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους.

Ως Κέντρο Βαθμονόμησης COLTRACO στην Ελλάδα, είμαστε εξουσιοδοτημένοι να πραγματοποιούμε βαθμονόμηση και επισκευές, παρέχοντας άμεση υποστήριξη όποτε τη χρειαστείτε.

Μέτρηση ροής σωληνών COLTRACO