Συνεργάτες

FIREXPRESS

Με έδρα στη Δανία, η FIREXPRESS είναι παγκόσμιος κατασκευαστής πατενταρισμένων μονάδων πυρόσβεσης που χρησιμοποιούν μικροσταγονίδια νερού ως πυροσβεστικό μέσο, αυξάνοντας εκθετικά την κατασβεστική ικανότητα και εξοικονομώντας πολύτιμο νερό. Η PRONOIA είναι ο αντιπρόσωπος της FIREXPRESS στην Ελλάδα από το 2010.