ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Κτιριακές εγκαταστάσεις, πλοία και οχήματα εξοπλίζονται με σταθερά μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας για διαφόρους κινδύνους. Κανόνια πυρόσβεσης, αφροποιητικός εξοπλισμός, εξέλικτρα αξονικής τροφοδοσίας, συστήματα τοπικής κατάσβεσης είναι μερικά από τα είδη που διαθέτουμε τα οποία καλύπτουν μια εκτενή γκάμα εγκαταστάσεων.

Κανόνια πυρόσβεσης

Τα κανόνια (σταθεροί εκτοξευτήρες) εγκαθίστανται σε κτίρια της χημικής βιομηχανίας, πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, κέντρα ανακύκλωσης, πλοία, οικίες, πυροσβεστικά οχήματα κλπ. Εκτοξεύοντας μεγάλη ποσότητα νερού ή αφρού σε μια πυρκαγιά, έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε μεγάλα πυροθερμικά φορτία από ασφαλή απόσταση. Χειροκίνητα, αυτομάτως περιστρεφόμενα ή τηλεχειριζόμενα, τα κανόνια που διαθέτουμε κατασκευάζονται σύμφωνα με αυστηρές προδιαγραφές και καλύπτονται από διεθνείς πιστοποιήσεις. Τα κανόνια πυρόσβεσης POK Γαλλίας που αντιπροσωπεύουμε στην Ελλάδα έχουν κερδίσει επάξια την κορυφαία θέση στην ελληνική αγορά, λόγω των υψηλών επιδόσεων και της μακρόχρονης αξιοπιστίας τους.

Αφρός πυρόσβεσης

Ο πυροσβεστικός αφρός ψύχει τις φλεγόμενες επιφάνειες και στερεί οξυγόνο από τη φωτιά. Εφαρμόζεται σε υγρά καύσιμα, πλαστικά, χρώματα, διαλύτες, αλκοόλες, απορρίμματα, ακόμα και σε ξυλεία (ως wetting agent). Το είδος του αφρού που θα επιλέξουμε εξαρτάται από την καύσιμη ύλη. Το ποσοστό ανάμειξης καθορίζεται από τον αφροαναμείκτη της εγκατάστασης. Ο αφρός χαμηλής διόγκωσης επιλέγεται για γρήγορη κάλυψη επιφανειών, ενώ ο αφρός υψηλής διόγκωσης εφαρμόζεται σε συστήματα ολικής κατάκλυσης εσωτερικών χώρων. Διαθέτουμε αφροποιητικά υγρά του οίκου FOMTEC Σουηδίας, πιστοποιημένα για ναυτιλία, βιομηχανία, αεροδρόμια και δάση. Η ομάδα μας ενημερώνεται διαρκώς για τις αλλαγές στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις σχετικά με τους πυροσβεστικούς αφρούς, και είναι σε θέση να δώσει τη σωστή λύση για την εκάστοτε εφαρμογή.

Αφροποιητικός εξοπλισμός

Ο αφροποιητικός εξοπλισμός εκτελεί δύο λειτουργίες: 1. Ανάμειξη του νερού με το αφροποιητικό υγρό, με αναμείκτες και 2. Διόγκωση-εκτόξευση του παραγόμενου αφρού προς τη φωτιά, με εκτοξευτήρες. Διαθέτουμε αναμείκτες (ή αναμικτήρες) τύπου in-line του οίκου POK Γαλλίας, οι οποίοι λειτουργούν σε συγκεκριμένη ροή & πίεση, αλλά και αναμείκτες μηχανικής ανάμειξης του οίκου FIREMIKS Σουηδίας, οι οποίοι λειτουργούν σε μεγάλο εύρος ροών & πιέσεων. Οι εκτοξευτήρες αφρού προσθέτουν αέρα στο αφροδιάλυμμα που έχει παραχθεί μετά την ανάμειξη, παράγοντας αφρό, ο οποίος κατόπιν εκτοξεύεται προς την καιόμενη ύλη. Αυλοί και κανόνια αφρού, αφρογεννήτριες υψηλής διόγκωσης και δεξαμενών πετρελαίου, είναι μόνο μερικοί από τους εκτοξευτήρες αφρού του οίκου POK, τους οποίους θα βρείτε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Επιπλέον, διαθέτουμε τροχήλατες μονάδες αφρού POK, οι οποίες συνδυάζουν αναμείκτη, αυλό, μάνικα και αφροποιητικό υγρό σε ένα συγκρότημα που είναι έτοιμο προς άμεση χρήση ανά πάσα στιγμή, προσφέροντας μεγάλη κάλυψη με μικρή επένδυση.

Τυλικτήρες σωλήνων

Τα εξέλικτρα αξονικής τροφοδοσίας (ή τυλικτήρες) σωλήνων τείνουν να αντικαταστήσουν τις πυροσβεστικές φωλιές σε εγκαταστάσεις όπου έχει αναγνωριστεί ότι η άμεση αντίδραση είναι απαραίτητη. Σε αντίθεση με τις πυροσβεστικές φωλιές όπου θα πρέπει να ξετυλιχθεί όλος ο πλακέ σωλήνας και μετά να ενωθεί με τον αυλό και τον κρουνό, το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε με ένα εξέλικτρο αξονικής τροφοδοσίας είναι να τραβήξουμε όσον ημιάκαμπτο σωλήνα στρογγυλής διατομής χρειάζεται και να επιτεθούμε αμέσως στη φωτιά. Επίσης, τα εξέλικτρα τοποθετούνται σε πυροσβεστικά οχήματα, συνήθως με πίεση 40 bar στην αντλία. Έχουμε την ικανοποίηση να προμηθεύουμε εξέλικτρα αξονικής τροφοδοσίας του γαλλικού εργοστασίου POK, υψηλής αξιοπιστίας και αντοχής, πιστοποιημένα κατά τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Πυρόσβεση εστιατορίων

Τα συστήματα πυρόσβεσης AMEREX για επαγγελματικές κουζίνες που αντιπροσωπεύουμε προστατεύουν εστιατόρια, ξενοδοχεία, αεροδρόμια και τις ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδας από το 1995. Το σύστημα δρα εντελώς αυτόνομα, χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας. Ενεργοποιείται αυτόματα και χειροκίνητα, κλείνοντας ταυτόχρονα την παροχή φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος στις μαγειρικές συσκευές. Έχει τη δυνατότητα φωτεινής και ηχητικής ειδοποίησης, και μπορεί να συνδέεται με πίνακα πυρανίχνευσης. Το σύστημα προστατεύει τις μαγειρικές συσκευές, τη χοάνη απαγωγής και τους καπναγωγούς. Το κατασβεστικό υγρό wet chemical σβήνει, ψύχει και στερεί οξυγόνο από τα καιόμενα έλαια διαμορφώνοντας ένα σαπωνοποιημένο στρώμα στην επιφάνειά τους που εκμηδενίζει την πιθανότητα επανάφλεξης. Πιστοποίηση UL, ανοξείδωτα κλείστρα φιαλών και μεταλλικά καπάκια ακροφυσίων διασφαλίζουν υψηλή αξιοπιστία, made in USA.