ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

[2018 Ιούνιος] Επίδειξη πυροσβεστικών αυλών στο χώρο δοκιμών μας.

[2018 Ιούνιος] Συμμετοχή της PRONOIA στη διεθνή έκθεση ναυτιλίας POSIDONIA 2018.

[2018 Μάιος] Δοκιμαστική λειτουργία αυτόματου κανονιού πυρόσβεσης σε οικία στην Αττική